ขอเชิญร่วมถวายสลากภัต วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 -->> ขอเชิญร่วมบุญแสงสว่างสุริยะวิถี ** ขอเชิญทุกท่านสร้างมหาทานบารมี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน - ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันแม่ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม -- >> ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ (โครงการพัฒนาระบบภายในอาคารสู่ระบบพลังงานทางเลือก 100%) >> ขอเชิญร่วมบุญกองทุน “ภาวนาแก้ว” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมพุทธบริษัท - กฐินบูรณปฏิสังขรณ์และบำรุงศาสนสถาน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ---- >> โครงการบรรพชาอุปสมบท ณ โครงการบวชพระทุกเดือน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ----
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสลากภัต
ทุกวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันแม่และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา
กฐินบูรณปฏิสังขรณ์และบำรุงศาสนสถานเขาแก้วเสด็จ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
โครงการถวายสังฆทาน ครอบครัววันเกิด
ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านสร้างมหาทานบารมี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน
โครงการปฏิบัติธรรม 24 น.
เปิดให้เข้าปฏิบัติธรรม ทุกวัน
กองบุญภาวนาแก้ว
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญกองบุญ “ภาวนาแก้ว” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมพุทธบริษัท
โครงการบรรพชาอุปสมบท
โครงการบวชพระทุกเดือน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ
โครงการพัฒนาระบบภายในตัวอาคารสู่ระบบพลังงานทางเลือก 100%
พิธีทอดผ้าป่าพลังงานยานสุริยะ
(รถไฟฟ้าที่ใช้แล่นภายในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ)
inner war
สงครามภายใน

About The Author


สลากภัต

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

กองทุนศึกษาพระบาลี

หมวด: ข่าวโรงเรียนเตรียมฯ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

โครงการถวายสังฆทาน ครบรอบวันเกิด

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

โครงการถวายสังฆทาน  ครบรอบวันเกิด อ่านเพิ่มเติม...

กองทุนแสงสว่าง

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

กองทุนแสงสว่าง อ่านเพิ่มเติม...

กองบุญสุริยะวิถี

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ความคืบหน้ากองบุญสุริยะวิถี อ่านเพิ่มเติม...

กองบุญภาวนาแก้ว

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

กองบุญภาวนาแก้ว อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

 ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ เขาแก้วเสด็จ อ่านเพิ่มเติม...

บรรพชาสามเณร

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

โครงการบรรพชาสามเณรเตรียมพุทธศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...

อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ

หมวด: อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ผ้าป่าสร้างรถไฟฟ้าพลังงานยานสุริยะ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ผ้าป่าสร้างรถไฟฟ้าพลังงานยานสุริยะ อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิบัติธรรมผู้บริหารกลุ่มบริษัทประกันภัย

หมวด: ข่าวโครงการอบรม เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

    ปฏิบัติธรรมผู้บริหารกลุ่มบริษัทประกันภัย อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบวชบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 71

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

บวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 50 วันสรรคต อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปลงผม

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

พิธีปลงผมนาค อ่านเพิ่มเติม...

กฐินพลังงานสะอาด

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

พิธีทอดกฐินพลังงานสะอาด อ่านเพิ่มเติม...

อบรมครู

หมวด: ข่าวโครงการอบรม เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 13:45

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดปฏิบัติธรรมคณะผู้บริหารและครู ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังชลบุรี อ่านเพิ่มเติม...

สวดธัมจักกัปปวัตตนสูตร

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:55

ธัมจักกัปปวัตตนสูตร วัดหนองไผ่ล้อม อ่านเพิ่มเติม...

วันเข้าพรรษา

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:24

วันเข้าพรรษา วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2559 อ่านเพิ่มเติม...

บวชเดือน

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:11

โครงการบวชพระทุกเดืนรุ่นที่ 66

ผ้าป่าเนปาล20

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 13:53

พิธีทอดผ้าป่าโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล อ่านเพิ่มเติม...

บวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 65

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 12:58

พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 65 อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2559 14:21

 โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ  ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศเนปาล อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนอุปถุมภ์สามเณรทั่วทิศ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 30 เมษายน 2559 14:08

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนอุปถุมภ์สามเณรทั่วทิศ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

บวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 64

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 16 เมษายน 2559 17:38

พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 64 วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2259 ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  จ.ปราจีนบุรี อ่านเพิ่มเติม...

พิธีตักบาตรพระและสามเณรใหม่ สรงน้ำพระประธานเนื่องในวันปีใหม่ไทย

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 16 เมษายน 2559 16:44

พิธีตักบาตรพระและสามเณรใหม่  สรงน้ำพระประธานเนื่องในวันปีใหม่ไทย    โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2559  อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบวชสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  จัดพิธีบวชสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเตรียมบวชเณร

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559 10:02

กิจกรรมเตรียมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเตรียมบวชเณร

หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559 09:56

ธรรมทายาท เตรียมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติม...

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 อ่านเพิ่มเติม...

ผ้าป่าเติมเต็มหลังคา

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 19 มีนาคม 2559 17:31

พิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มหลังคาธรรมศาลาโครงการบวชพระทุกเดือน วันเสาร์ที่19 มีนาคมพ.ศ.2559 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี อ่านเพิ่มเติม...

บวชเดือน รุ่นที่ 63

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 19 มีนาคม 2559 17:16

พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 63  วันเสาร์ที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2559 อ่านเพิ่มเติม...