- กฐินบูรณปฏิสังขรณ์และบำรุงศาสนสถาน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ---- ขอเชิญร่วมถวายสลากภัต ครั้งที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2560 >> ขอเชิญปฏิบัติธรรมโครงการ 24 น. ---- >> โครงการบวชพระทุกเดือน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
กฐินบูรณปฏิสังขรณ์และบำรุงศาสนสถานเขาแก้วเสด็จ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสลากภัต
พฤศจิกายน 2560
กองบุญภาวนาแก้ว
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญกองบุญ “ภาวนาแก้ว” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมพุทธบริษัท
ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญกองทุนการศึกษา
โครงการบรรพชาอุปสมบท
โครงการบวชพระทุกเดือน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โครงการปฏิบัติธรรม 24 น.
เปิดให้เข้าปฏิบัติธรรม ทุกวัน
โครงการถวายสังฆทาน ครอบครัววันเกิด
ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านสร้างมหาทานบารมี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน
อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ
โครงการพัฒนาระบบภายในตัวอาคารสู่ระบบพลังงานทางเลือก 100%
พิธีทอดผ้าป่าพลังงานยานสุริยะ
(รถไฟฟ้าที่ใช้แล่นภายในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ)
inner war
สงครามภายใน

ข่าวเด่นวันนี้

About The Author


กฐินมหากาลทาน 2560 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

    กฐินมหากาลทาน 2560 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม...

สลากภัต ครั้งที่ 5

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

บุญสลากภัต ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 อ่านเพิ่มเติม...

สลากภัต

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

กองทุนศึกษาพระบาลี

หมวด: Portfolio เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

โครงการถวายสังฆทาน ครบรอบวันเกิด

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

โครงการถวายสังฆทาน  ครบรอบวันเกิด อ่านเพิ่มเติม...

กองทุนแสงสว่าง

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

กองทุนแสงสว่าง อ่านเพิ่มเติม...

กองบุญสุริยะวิถี

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ความคืบหน้ากองบุญสุริยะวิถี อ่านเพิ่มเติม...

กองบุญภาวนาแก้ว

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

กองบุญภาวนาแก้ว อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

 ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ เขาแก้วเสด็จ อ่านเพิ่มเติม...

บรรพชาสามเณร

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

โครงการบรรพชาสามเณรเตรียมพุทธศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...

อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ

หมวด: อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ผ้าป่าสร้างรถไฟฟ้าพลังงานยานสุริยะ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ผ้าป่าสร้างรถไฟฟ้าพลังงานยานสุริยะ อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิบัติธรรมผู้บริหารกลุ่มบริษัทประกันภัย

หมวด: ข่าวโครงการอบรม เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

    ปฏิบัติธรรมผู้บริหารกลุ่มบริษัทประกันภัย อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบวชบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 71

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

บวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 50 วันสรรคต อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปลงผม

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

พิธีปลงผมนาค อ่านเพิ่มเติม...

กฐินพลังงานสะอาด

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

พิธีทอดกฐินพลังงานสะอาด อ่านเพิ่มเติม...

อบรมครู

หมวด: ข่าวโครงการอบรม เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 13:45

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดปฏิบัติธรรมคณะผู้บริหารและครู ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังชลบุรี อ่านเพิ่มเติม...

สวดธัมจักกัปปวัตตนสูตร

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:55

ธัมจักกัปปวัตตนสูตร วัดหนองไผ่ล้อม อ่านเพิ่มเติม...

วันเข้าพรรษา

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:24

วันเข้าพรรษา วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2559 อ่านเพิ่มเติม...

บวชเดือน

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:11

โครงการบวชพระทุกเดืนรุ่นที่ 66

ผ้าป่าเนปาล20

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 13:53

พิธีทอดผ้าป่าโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล อ่านเพิ่มเติม...

บวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 65

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 12:58

พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 65 อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2559 14:21

 โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ  ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศเนปาล อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนอุปถุมภ์สามเณรทั่วทิศ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 30 เมษายน 2559 14:08

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนอุปถุมภ์สามเณรทั่วทิศ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

บวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 64

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 16 เมษายน 2559 17:38

พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 64 วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2259 ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  จ.ปราจีนบุรี อ่านเพิ่มเติม...

พิธีตักบาตรพระและสามเณรใหม่ สรงน้ำพระประธานเนื่องในวันปีใหม่ไทย

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 16 เมษายน 2559 16:44

พิธีตักบาตรพระและสามเณรใหม่  สรงน้ำพระประธานเนื่องในวันปีใหม่ไทย    โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2559  อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบวชสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  จัดพิธีบวชสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเตรียมบวชเณร

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559 10:02

กิจกรรมเตรียมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเตรียมบวชเณร

หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559 09:56

ธรรมทายาท เตรียมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติม...

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 อ่านเพิ่มเติม...