ขอเชิญร่วมถวายสลากภัต ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ++ วันสามเณร วันเสาร์ที่ 23 ธันวามคม 2560 ++ > ขอเชิญทุกท่านถวายกองทุนยารักษาโรค วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ---- >> ขอเชิญร่วมโครงการบวชและเป็นเจ้าภาพงานบวชธรรมทายาทรุ่นมุทิตาพระเถระ 10 พรรษา > ขอเชิญปฏิบัติธรรมโครงการ 24 น.
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสลากภัต ครั้งที่ 7
24 ธันวาคม 2560
ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญกองทุนการศึกษา
วันสามเณร เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท
รุ่นมุทิตาพระเถระ 10 พรรษา
ผ้าป่ากองทุนยารักษาโรค
เสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2561
กองบุญภาวนาแก้ว
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญกองบุญ “ภาวนาแก้ว” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมพุทธบริษัท
โครงการปฏิบัติธรรม 24 น.
เปิดให้เข้าปฏิบัติธรรม ทุกวัน
โครงการถวายสังฆทาน ครอบครัววันเกิด
ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านสร้างมหาทานบารมี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน
อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ
โครงการพัฒนาระบบภายในตัวอาคารสู่ระบบพลังงานทางเลือก 100%
พิธีทอดผ้าป่าพลังงานยานสุริยะ
(รถไฟฟ้าที่ใช้แล่นภายในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ)
inner war
สงครามภายใน

ข่าวเด่นวันนี้

About The Author


กฐินมหากาลทาน 2560 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

    กฐินมหากาลทาน 2560 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม...

สลากภัต ครั้งที่ 5

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

บุญสลากภัต ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 อ่านเพิ่มเติม...

สลากภัต

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

กองทุนศึกษาพระบาลี

หมวด: Portfolio เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

โครงการถวายสังฆทาน ครบรอบวันเกิด

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

โครงการถวายสังฆทาน  ครบรอบวันเกิด อ่านเพิ่มเติม...

กองทุนแสงสว่าง

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

กองทุนแสงสว่าง อ่านเพิ่มเติม...

กองบุญสุริยะวิถี

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ความคืบหน้ากองบุญสุริยะวิถี อ่านเพิ่มเติม...

กองบุญภาวนาแก้ว

หมวด: News เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

กองบุญภาวนาแก้ว อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

 ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ เขาแก้วเสด็จ อ่านเพิ่มเติม...

บรรพชาสามเณร

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

โครงการบรรพชาสามเณรเตรียมพุทธศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...

อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ

หมวด: อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ผ้าป่าสร้างรถไฟฟ้าพลังงานยานสุริยะ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ผ้าป่าสร้างรถไฟฟ้าพลังงานยานสุริยะ อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิบัติธรรมผู้บริหารกลุ่มบริษัทประกันภัย

หมวด: ข่าวโครงการอบรม เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

    ปฏิบัติธรรมผู้บริหารกลุ่มบริษัทประกันภัย อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบวชบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 71

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

บวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 50 วันสรรคต อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปลงผม

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

พิธีปลงผมนาค อ่านเพิ่มเติม...

กฐินพลังงานสะอาด

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

พิธีทอดกฐินพลังงานสะอาด อ่านเพิ่มเติม...

อบรมครู

หมวด: ข่าวโครงการอบรม เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 13:45

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดปฏิบัติธรรมคณะผู้บริหารและครู ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังชลบุรี อ่านเพิ่มเติม...

สวดธัมจักกัปปวัตตนสูตร

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:55

ธัมจักกัปปวัตตนสูตร วัดหนองไผ่ล้อม อ่านเพิ่มเติม...

วันเข้าพรรษา

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:24

วันเข้าพรรษา วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2559 อ่านเพิ่มเติม...

บวชเดือน

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:11

โครงการบวชพระทุกเดืนรุ่นที่ 66

ผ้าป่าเนปาล20

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 13:53

พิธีทอดผ้าป่าโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล อ่านเพิ่มเติม...

บวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 65

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 12:58

พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 65 อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2559 14:21

 โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ  ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศเนปาล อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนอุปถุมภ์สามเณรทั่วทิศ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 30 เมษายน 2559 14:08

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนอุปถุมภ์สามเณรทั่วทิศ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

บวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 64

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 16 เมษายน 2559 17:38

พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 64 วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2259 ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  จ.ปราจีนบุรี อ่านเพิ่มเติม...

พิธีตักบาตรพระและสามเณรใหม่ สรงน้ำพระประธานเนื่องในวันปีใหม่ไทย

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 16 เมษายน 2559 16:44

พิธีตักบาตรพระและสามเณรใหม่  สรงน้ำพระประธานเนื่องในวันปีใหม่ไทย    โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2559  อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบวชสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  จัดพิธีบวชสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเตรียมบวชเณร

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559 10:02

กิจกรรมเตรียมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเตรียมบวชเณร

หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559 09:56

ธรรมทายาท เตรียมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติม...

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 อ่านเพิ่มเติม...