รายการความดีสากล

ต้นบุญเนปาล2 โพคารา ... ความดีสากล

ประเทศเนปาล แดนพุทธภูมิ แดนกำเนิดของพระพุทธศาสนา ดินแดนที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางพระพุทธศาสน­า ไม่ว่าจะเป็นอาคาร วัดวาอาราม สถูปหรือวิถีการดำเนินชีวิต ล้วนกลมกลืน และทรงสเน่ห์อย่างมาก ดึงดูดให้ผู้คนมาชื่นชมความงาม ท่องเที่ยว และศึกษาศาสนาความเชื่อของผู้คนที่นี่

UNIVERSALGOODNESS GALLERY