ปฏิบัติธรรมผู้บริหารกลุ่มบริษัทประกันภัย

หมวด: ข่าวโครงการอบรม เขียนโดย 072 วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

 

 

ปฏิบัติธรรมผู้บริหารกลุ่มบริษัทประกันภัย

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ศูนย์สัมมนาแก้วกายธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัด
ปฏิบัติธรรมผู้บริหารกลุ่มบริษัทประกันภัย วันแรกผู้เข้าอบรมเริ่มปฐมนิเทศและฟังธรรมเรื่อง ศีล 5 พื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ธรรมปฏิบัติ ศาสตร์แห่งสมาธิ สมาธิสำหรับเพื่อนต่างความเชื่อ และคนต่างชาติต่างศาสนาแสวงหาอะไรในปัจจุบัน โดยพระ ดร.ปรมัย ฐานิสสโร 

Thank for sharing!

About The Author