อบรมครู

หมวด: ข่าวโครงการอบรม เขียนโดย 072 วันพุธ, 21 กันยายน 2559 13:45

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดปฏิบัติธรรมคณะผู้บริหารและครู ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังชลบุรี

ระหว่างวันที่27-31 สิงหาคม 2559 ชมรมพุทธศาสตร์จัดปฏิบัติธรรมคณะผู้บริหารและครู ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดเพื่อให้คณะครูได้ปฏิบัติธรรม และนั่งสมาธิ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 230 ท่าน โดยร่วมกันทำกิจวัตร ร่วมกันทำวัดเช้า - เย็น และรับฟังธรรมร่วมกัน

 

 

 

Thank for sharing!

About The Author