ภาพประทับใจวันสามเณร

In ข่าวโรงเรียนเตรียมฯ By 072
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

วันสามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2558 Read more

พิธีมุทิตาผู้สอบผ่านพระบาลี

In ข่าวโรงเรียนเตรียมฯ By ข่าวใสๆ
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 03 ตุลาคม 2558 21:42

พิธีมุทิตาผู้สอบผ่านพระบาลีพิธีเริ่มขึ้นในช่วงบ่าย ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศุภโชค สุภคฺโค มาเป็นประธานสงฆ์ และกัลฯพรสวรรค์ ศรีพวาทกุล กัลฯจงจิตร มูลปัญญา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส Read more

ขอเรียนเชิญร่วมมุทิตาสักการะ พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงปี 2558

In ข่าวโรงเรียนเตรียมฯ By ข่าวใสๆ
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 กันยายน 2558 09:42

     ขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทุกท่านร่วมกัน มุทิตาสัการะ พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ปีพุทธศักราช 2558 ในวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ Read more

โครงการ "สามเณร เทศนาธรรม"

In ข่าวโรงเรียนเตรียมฯ By สุภคฺโค ภิกขุ
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ภาพลูกเณรนั่งถือใบลานเทศนาอยู่บนธรรมมาสน์ ได้ถูกเมย์ส่งมาในห้องไลน์ของหลวงพี่ เลยทำให้รู้ว่ามีโครงการฝึกลูกเณรเทศน์ตามแบบฉบับโบราณอยู่ จึงต้องสอบสืบถามความเป็นมาเป็นไปของโครงการกับหลวงพี่มหาวันชัย พลคุโณ ก็ทราบว่า Read more