วันเข้าพรรษา

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เขียนโดย 072 วันพุธ, 21 กันยายน 2559 10:24

วันเข้าพรรษา วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2559

พระภิกษุ สามเณร ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จะมีการประชุมกันในพระอุโบสถ ไหว้พระสวดมนต์ ขอขมาซึ่งกันและกัน เสร็จแล้วก็ประกอบพิธีเข้าพรรษา ภิกษุจะอธิษฐานใจตนเองว่า ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษานี้ตนเองจะไม่ไปไหน

 

 

 

 

 

Thank for sharing!

About The Author