พิธีตักบาตรพระและสามเณรใหม่ สรงน้ำพระประธานเนื่องในวันปีใหม่ไทย

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เขียนโดย 072 วันเสาร์, 16 เมษายน 2559 16:44

พิธีตักบาตรพระและสามเณรใหม่  สรงน้ำพระประธานเนื่องในวันปีใหม่ไทย    โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2559 

 พิธีฉลองพระและสามเณรใหม่ ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศุภโชค สุภคฺโค ได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัยต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยมี กัลกอบเกียรติ คุ่ยสมใจ เป็นผู้แทนนำกล่าว  กล่าวคำถวายอาหารตักบาตร กัลฯพีรพันธ์ แดนสงค์  กล่าวคำถวายปานะกัลฯโชติดารา บุญทูลกล่าวคำอธิษฐานจิต กัลฯศรีลักษมี สิริชนาธัมนิธิ  จากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี คณะเจ้าภาพได้ลุกขึ้นแปรแถวรับบาตรและลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพระภิกษุและสามเณร   ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี  เสร็จพิธีภาคสาย

 พิธีภาคบ่ายเจ้าภาพกล่าวคำถวายปานะคือ กัลฯกอบเกียรติ คุ่ยสมใจ    กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม คือ กัลฯกัลฯภัคคพงศ์ คุ่ยสมใจจากนั้นคณะเจ้าภาพลุกขึ้นถวายถุงทองและไทยธรรม  ต่อมารับชมสามเณรเทศนาธรรมเรื่องพระคุณพ่อแม่ 2 รูป  สามเณรเทศน์ธรรมมาสน์เรื่องความกตัญญู 1 รูป  ประธานสงฆ์ให้โอวาทและนำอธิษฐานจิตสรงน้ำพระธรรมกาย / บูชาพระพิธีสรงน้ำพระธรรมกายและสรงน้ำสามเณร   ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์แปรแถวสรงน้ำพระธรรมกาย / สาธุชนแปรแถวสรงน้ำพระธรรมกาย  เสร็จพิธีภาคบ่าย

 

Thank for sharing!

About The Author