พิธีบวชสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เขียนโดย 072 วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  จัดพิธีบวชสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ช่วงเช้า ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ปกครองธรรมทายาทลงทะเบียน นาคธรรมทายาท คณะเจ้าภาพและผู้ปกครองตั้งขบวนเวียนประทักษิณรอบสภาธรรมทายาทต่อด้วยพิธีวันทาพระประธาน ส่วนในภาคสายเจ้าภาพพร้อมในพื้นที่มอบผ้าไตรคุณธรรม ต่อมาเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบผ้าไตรจีวร จากนั้นเป็นพิธีเปิดกรวยสักการะพระเทพฯ กล่าวรายงาน โดย อ. ทวีศักดิ์ ทิพโกมล  และกล่าวเปิดงาน โดยนายสมชาย  ชำนิ ตำแหน่ง นายอำเภอกบินทร์บุรี จากนั้นเป็นพิธีบรรพชา สามเณรครองผ้าจากพระอุปัชฌาย์ (ท่านพระครูรัตนสุทธิคุณ (หลวงพ่อโพธิ์ศรี ญาณวีโร)เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรีวัดรัตนชมภู จ.ปราจีนบุรี)  จากนั้น พม.มิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ ได้แนะนำโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน สามเณรรับศีลจากพระอุปัชฌาย์

ภาคบ่าย เจ้าภาพและผู้ปกครอง กล่าวคำถวายบาตร (แมรกองเงิน แซ่ลิ้ม)  พิธีกล่าวคำถวายอัฐบริขาร กล่าวคำถวายกองทุนภัตตาหาร กองทุนปานะและอธิษฐานจิตกองทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ต่อด้วยนาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีรับบาตรและได้ให้สาธุชนได้ร่วมกันใส่บาตรสามเณร ซึ่งพิธีกรรมในวันนี้สร้างความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งให้กับทุกคน โดยเฉพาะผู้ปกครองที่เห็นบุตรหลานของตนเองจะได้บวชในพระพุทธศาสนา ยกฐานะตนเองจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย

Thank for sharing!

About The Author