บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

หมวด: กิจกรรมงานบุญพิเศษ เขียนโดย 072 วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 โดยธรรมทายาทและผู้ปกครองพร้อมกันในพื้นที่ จากนั้นตัวแทนนาคธรรมทายาทได้น้อมนำธูปเทียนแพถวายแด่ประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทกับนาคธรรมทายาท จากนั้นนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำอธิษฐานจิตตัดปอยผม เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แก่นาคธรรมทายาท  ก่อนที่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จะได้ตัดปอยผมให้กับนาคธรรมทายาทเป็นปฐมฤกษ์ 

จากนั้นเป็นพิธีขอตัดปอยผมจากผู้ปกครอง โดยนาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและกล่าวคำขอตัดปอยผมจากคณะผู้ปกครอง ก่อนที่ผู้ปกครองรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติจะได้ร่วมกันตัดปอยผมให้กับนาคธรรมทายาท ต่อมาคณะสงฆ์ได้แปรแถวเข้าพื้นที่เพื่อปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท ซึ่งพิธีกรรมในวันนี้สร้างความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งให้กับทุกคน โดยเฉพาะผู้ปกครองที่เห็นบุตรหลานของตนเองจะได้บวชในพระพุทธศาสนา ยกฐานะตนเองจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย  

   

 

Thank for sharing!

About The Author