ผ้าป่าสร้างรถไฟฟ้าพลังงานยานสุริยะ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เขียนโดย 072 วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

ผ้าป่าสร้างรถไฟฟ้าพลังงานยานสุริยะ

(รถไฟฟ้าที่ใช้แล่นภายในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ)

 

Thank for sharing!

About The Author