ผ้าป่าเนปาล20

หมวด: ข่าวผ้าป่า เขียนโดย 072 วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 13:53

พิธีทอดผ้าป่าโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล

 

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ2559 รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศุภโชค สุภคฺโค เป็นประธานสงฆ์ และกัลฯสุมาลี รัตนศิริวิไล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อัญเชิญผ้าไตร และเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า

 

Thank for sharing!

About The Author