พิธีทอดผ้าป่ากองทุนอุปถุมภ์สามเณรทั่วทิศ

หมวด: ข่าวผ้าป่า เขียนโดย 072 วันเสาร์, 30 เมษายน 2559 14:08

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนอุปถุมภ์สามเณรทั่วทิศ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559

รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศุภโชค สุภคฺโค เป็นประธานสงฆ์ และกัลฯสุมาลี รัตนศิริวิไล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อัญเชิญผ้าไตร และเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

Thank for sharing!

About The Author