ผ้าป่าเติมเต็มหลังคา

หมวด: ข่าวผ้าป่า เขียนโดย 072 วันเสาร์, 19 มีนาคม 2559 17:31

พิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มหลังคาธรรมศาลาโครงการบวชพระทุกเดือน วันเสาร์ที่19 มีนาคมพ.ศ.2559 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

ภาคบ่าย ณ สภาธรรมทายาท พิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มหลังคาธรรมศาลาโครงการบวชพระทุกเดือน พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศุภโชค ศุภคฺโค เป็นประธานสงฆ์และกัลฯสุมาลี รัตนศิริวิไล เป็นประธานผ้าป่า คณะเจ้าภาพและสาธุชนตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตร ต่อมาประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม และพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยผู้แทนนำกล่าว คือ กัลป์ฯสุมี รัตนศิริวิไล คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า

พิธีกล่าวคำถวายหลังคาธรรมศาลา พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ผู้แทนนำกล่าว คือกัลป์ฯเดือนพิสุทธิ์ สันตะวานนท์  พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต เจ้าภาพลุกขึ้นถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ จากนั้นคณะสงฆ์ให้พร ประธานสงฆ์ให้โอวาทและบูชาพระรัตนตรัย

 

     

 

Thank for sharing!

About The Author