วารสารโครงการบวชพระทุกเดือน

โครงการบวชบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 71

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เขียนโดย 072 วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

บวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 50 วันสรรคต

 โครงการบวชบวชพระทุกเดือน รุ่นที่ 71  บวชพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 50 วันสรรคตมีผู้เข้าร่วมโครงการ 42 ท่าน พิธีในภาคเช้านาคธรรมทายาทและเจ้าภาพผู้ปกครองร่วมพิธีเวียนประทักษิณ วันทาพระประธาน รับผ้าไตรอุปถัมภ์และขอขมาผู้ปกครอง ต่อมาเป็นพิธีขอบรรพชารับศีล จากนั้นพิธีกล่าวคำถวายโมมี กัลฯกองเงิน แซ่ลิ้ม เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าไตรและกล่าวคำถวายภัตตาหาร พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลฯสตรีรัตน์ ปัทมาลัยและกัลฯกนกภรณ์ คุ่ยสมใจ เป็นผู้แทนนำกล่าว และผู้แทนนำกล่าวคำอธิฐานจิต คือกัลป์ฯ ชิดชนก ตรีทิพย์ วัฒนา   คณะประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์  เจ้าภาพและผู้ปกครองถวายไทยธรรมแด่สามเณรใหม่  ประธานสงฆ์ให้พรและนำบูชาพระ

Thank for sharing!

About The Author