วารสารโครงการบวชพระทุกเดือน

บวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 64

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เขียนโดย 072 วันเสาร์, 16 เมษายน 2559 17:38

พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 64 วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2259 ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  จ.ปราจีนบุรี

พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 64 พิธีเริ่มในภาคสาย พิธีเวียนประทักษิณนาคธรรมทายาทวันทาพระประธานและรับผ้าไตรอุปถัมภ์ ขอขมาผู้ปกครอง  ต่อมาเป็นพิธีบรรพชา รับสังฆทาน จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรโดยผู้แทนนำกล่าวคือ กัลฯกองเงิน แซ่ลิ้ม และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร คือ กัลฯกฤษณา หลำบางช้าง กล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรม คือ กัลฯภัคคพงศ์ คุ่ยสมใจ  และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต คือ กัลป์ฯจิรันธนิน แหยมประเสริฐ คณะเจ้าภาพลุกขึ้นถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นคณะสงฆ์ให้พร ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย

Thank for sharing!

About The Author