วารสารโครงการบวชพระทุกเดือน

บวชเดือน รุ่นที่ 63

หมวด: ข่าวบวชพระทุกเดือน เขียนโดย 072 วันเสาร์, 19 มีนาคม 2559 17:16


พิธีบรรพชาโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่ 63  วันเสาร์ที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2559

ณ สภาธรรมทายาท  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรีในครั้งนี้มีนาคธรรมทายาท 11 คน ภาคเช้านาคธรรมทายาท คณะเจ้าภาพ ผู้ปกครองและสาธุชนร่วมเวียนประทักษิณ พิธีวันทาพระประธาน  นาคธรรมทายาทรับผ้าไตรอุปถัมภ์ ขอขมาผู้ปกครอง ต่อมาเป็นพิธีบรรพชา ได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดนาคำมาเป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อด้วพิธีถวายสังฆทานแด่สามเณรใหม่ จากนั้นเป็น

-          พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตร ผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ กัลฯแม่กองเงิน แซ่ลิ้ม

-          พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร ผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ กัลฯภาวินี  นาคดี

-          พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ กัลฯ จิตชนานันท์ นาคภัทรพงศ์

-          พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต กัลฯดร.นรเสฏฐ์ นาคภัทรพงศ์

จากนั้นเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันถวายจุปัจจัยไทยธรรมสามเณรใหม่ ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์

    

Thank for sharing!

About The Author