ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

142 หมู่ 7 บ้านบุเสี้ยว ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

E-mail: khaokaew072@gmail.com

Website: http://www.rgf.or.th

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ความดีสากล (Universal Goodness)โทรศัพท์. 081-657-0837 , 081-623-6883 , 089-456-2573 , 086-779-2419

2. โครงการบวชสร้างบุญ ทดแทนคุณพ่อแม่ (บวชพระได้ทุกเดือน) โทรศัพท์.08-8006-2072 , 08-1905-3774 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชได้ที่

กองบุญศาสนาทายาท โทรศัพท์.08-5131-7777 , 08-9776-6436 / facebook : โครงการวชพระทุกเดือน

3. งานบุญผ้าป่าวันเสาร์ และร่วมงานบุญต่างๆ จัดงานทุกวันเสาร์ในแต่ละสัปดาห์ ณ หอฉันอัปปมาทเศรษฐี ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

โทรศัพท์. 08-5131-7777 , 08-9776-6436

4. โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ธุรการโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เลขที่ 142 หมู่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์. 08-7748-9336 , 08-9465-4718

5.ศูนย์สัมมนาแก้วกายธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

โทรศัพท์ : 09-0553-9954, 08-8581-3200,

Email : kkec2556@gmail.com

Web Site :  www.cmkcenter.com

 6.โครงการปฏิบัติธรรม 24น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-1833-0072