ขอเชิญร่วมถวายสลากภัต ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ++ วันสามเณร วันเสาร์ที่ 23 ธันวามคม 2560 ++ > ขอเชิญทุกท่านถวายกองทุนยารักษาโรค วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ---- >> ขอเชิญร่วมโครงการบวชและเป็นเจ้าภาพงานบวชธรรมทายาทรุ่นมุทิตาพระเถระ 10 พรรษา > ขอเชิญปฏิบัติธรรมโครงการ 24 น.
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสลากภัต ครั้งที่ 7
24 ธันวาคม 2560
ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญกองทุนการศึกษา
วันสามเณร เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท
รุ่นมุทิตาพระเถระ 10 พรรษา
ผ้าป่ากองทุนยารักษาโรค
เสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2561
กองบุญภาวนาแก้ว
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญกองบุญ “ภาวนาแก้ว” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมพุทธบริษัท
โครงการปฏิบัติธรรม 24 น.
เปิดให้เข้าปฏิบัติธรรม ทุกวัน
โครงการถวายสังฆทาน ครอบครัววันเกิด
ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านสร้างมหาทานบารมี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน
อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ
โครงการพัฒนาระบบภายในตัวอาคารสู่ระบบพลังงานทางเลือก 100%
พิธีทอดผ้าป่าพลังงานยานสุริยะ
(รถไฟฟ้าที่ใช้แล่นภายในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ)
inner war
สงครามภายใน

ข่าวเด่นวันนี้

โครงการถวายสังฆทาน ครบรอบวันเกิด

หมวด: News เขียนโดย 072 วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

โครงการถวายสังฆทาน  ครบรอบวันเกิด

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านสร้างมหาทานบารมี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน

          ประธานภัตตาหารประจำวัน (ร่วมบุญเต็มกองบุญๆ ละ 5,000 บาท) จะได้กล่าวคำถวายภัตตาหาร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด หากไม่สะดวกเดินทางไปที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จด้วยตนเอง คณะกรรมการพิธีบุญจะจัดพิธีกล่าวให้บริเวณใกล้วัด ซึ่งท่านเจ้าภาพสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

* สะดวกเดินทางไปกล่าวคำถวายภัตตาหารที่ศูนย์การศึกษาเข้าแก้วเสด็จ

* ไม่สะดวกเดินทางไปกล่าวคำถวายภัตตาหารที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

* สะดวกกล่าวคำถวายภัตตาหารด้วยตนเอง

* ขอให้มีตัวแทนกล่าวคำถวายภัตตาหารแทนตัวเอง

* ขอภาพวีดีโอบันทึกบุญสุขสันต์วันเกิด

* ขอถ่ายทอดสดทาง Facebook Live

 

 

วันเกิด......สำคัญไฉน?

          หากเลือกเกิดได้ และรู้ว่าเกิดมาเพื่อสร้างบารมี เราจะเลือกเกิดอย่างไร? ถ้าให้เลือกเราคงเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เช่น

1.  ขอเกิดเป็นมนุษย์ เพราะกายมนุษย์สามารถสร้างบารมีได้มากกว่าทุกๆ กาย จัดว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งเรียกว่า “คติสมบัติ”

2.  เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ก็ขอให้ได้ร่างกายที่มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่พิการ บ้า ใบ้ ตาบอด หูหนวก ปัญญาอ่อน ฯลฯ จัดว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่ง เรียกว่า “อุปธิสมบัติ”

3.  ขอให้เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา เพราะเราจะได้ศึกษาและนำคำสอนในพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป จัดว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่ง เรียกว่า “กาลสมบัติ”

4.  ขอให้เกิดในประเทศที่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เพราะเราจะได้สั่งสมบุญจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ได้ง่าย จัดว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งเรียกว่า “ปกาสสมบัติ”

5.  ขอให้เกิดในตระกูลที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมบุคคลที่ดี เอื้อต่อการสร้างบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เป็นสมบัติอย่างหนึ่ง เรียกว่า “กุลสมบัติ”

6.  ขอให้ตัวเองเป็นผู้มีความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตได้ถูกต้อง เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม บุญบาป นรกสวรรค์ นิพพาน คือเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอง จัดว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งเรียกว่า “ทิฐิสมบัติ”

7.  ขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติมากมาย มารอท่าตั้งแต่ก่อนเกิด เพื่อจะได้ไม่มีแรงกดดันที่จะต้องแสวงหาทรัพย์มาหล่อเลี้ยงชีวิต สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย จักว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่ง เรียกว่า “ทรัพย์สมบัติ”

เป็นโอกาสอันดี ที่เราจะได้ตั้งจิตอธิษฐานให้มีสมบัติทั้ง 7 (เป็นอย่างน้อย) ด้วยการเป็นเจ้าภาพสังฆทานในวันคล้ายวันเกิด จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร สังฆทานในวันเกิด ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เพื่อสั่งสมสมบัติทั้ง 7 ให้มั่นคงถาวรยิ่งๆ ขึ้นไป ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

Thank for sharing!

About The Author