ขอเชิญร่วมถวายสลากภัต วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 -->> ขอเชิญร่วมบุญแสงสว่างสุริยะวิถี ** ขอเชิญทุกท่านสร้างมหาทานบารมี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน - ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันแม่ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม -- >> ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ (โครงการพัฒนาระบบภายในอาคารสู่ระบบพลังงานทางเลือก 100%) >> ขอเชิญร่วมบุญกองทุน “ภาวนาแก้ว” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมพุทธบริษัท - กฐินบูรณปฏิสังขรณ์และบำรุงศาสนสถาน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ---- >> โครงการบรรพชาอุปสมบท ณ โครงการบวชพระทุกเดือน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ----
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสลากภัต
ทุกวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันแม่และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา
กฐินบูรณปฏิสังขรณ์และบำรุงศาสนสถานเขาแก้วเสด็จ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
โครงการถวายสังฆทาน ครอบครัววันเกิด
ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านสร้างมหาทานบารมี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน
โครงการปฏิบัติธรรม 24 น.
เปิดให้เข้าปฏิบัติธรรม ทุกวัน
กองบุญภาวนาแก้ว
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญกองบุญ “ภาวนาแก้ว” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมพุทธบริษัท
โครงการบรรพชาอุปสมบท
โครงการบวชพระทุกเดือน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อาคารปฏิบัติธรรมอัจฉริยะ
โครงการพัฒนาระบบภายในตัวอาคารสู่ระบบพลังงานทางเลือก 100%
พิธีทอดผ้าป่าพลังงานยานสุริยะ
(รถไฟฟ้าที่ใช้แล่นภายในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ)
inner war
สงครามภายใน

กองบุญภาวนาแก้ว

หมวด: News เขียนโดย 072 วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42

กองบุญภาวนาแก้ว

 

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญกองบุญ “ภาวนาแก้ว”

กองละ 500 บาททุกเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมพุทธบริษัท

ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ร่วมสร้างบรรยากาศการทำภาวนาทั่วโลก

สร้างสันติสุขภายใน...เพื่อให้โลกเกิดสันติภาพที่แท้จริง

ผู้ร่วมบุญทุก 1 กอง จะได้ทำการเติมดวงแก้วมณีโซติรส

1 ดวง ในแก้วบนฐานที่มีชื่อของผู้ร่วมบุญแล้วเก็บไว้ในห้องปฏิบัติธรรม

 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ฝึกสมาธิอย่างยากลำบาก และยังบรรลุธรรมช้าอีก บุคคลประเภทนี้เรียกว่า “ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา” เพราะในอดีตทำทานมาน้อย และเกียจคร้านในการทำภาวนา

          บุคคลบางคนในโลกนี้ แม้จะฝึกสมาธิอย่างยากลำบากแต่ก็บรรลุธรรมเร็ว บุคคลประเภทนี้เรียกว่า “ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา” เพราะในอดีตทำทานมาน้อย แต่ขยันหมั่นเพียรในการทำภาวนา

          บุคคลบางคนในโลกนี้ แม้จะฝึกสมาธิอย่างสะดวกสบายแต่บรรลุธรรมช้า บุคคลประเภทนี้เรียกว่า “สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา” เพราะอดีตทำทานมามาก แต่เกียจคร้านในการทำภาวนา

          บุคคลบางคนในโลกนี้ นอกจากจะฝึกสมาธิอย่างสะดวกสบายแล้ว ยังบรรลุธรรมเร็วด้วย บุคคลประเภทนี้เรียกว่า “สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา” เพราะในอดีตนอกจากจะทำทานมามากแล้ว ยังมีความขยันหมั่นเพียรในการทำภาวนาด้วย

          ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ประกอบเหตุเพื่อเข้าถึงบุคคลประเภท “สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา”(ปฏิบัติธรรมสะดวก บรรลุธรรมเร็ว) ด้วยการร่วมกองบุญ “ภาวนาแก้ว” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท ตลอดจนถึงสร้างบรรยากาศการทำภาวนาทั่วโลก และร่วมปฏิบัติธรรม ณ ห้องหมื่นดวงตะวัน หรือหมื่นดวงดารา ของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

Thank for sharing!

About The Author